MyWork
Close

Ngành Sản xuất - Hỗ trợ sản xuất » Nghề QA - QC

 • QC là gì

  17/01/2016

  QC : Quality Control ( Engineer) là kỹ sư Quản Lý chất lượng. Đây là những người trực làm kiểm tra cho các sản phẩm thực tế từng công đoạn của sản xuất.

  Xem thêm »

 • QA là gì?

  16/01/2016

  QA = Quality Assurance: Giám sát, quản lý và bảo hành chất lượng. Đây là bộ phận có quyền và có trách nhiệm quy định sẽ đặt khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm ở công đoạn..

  Xem thêm »