MyWork
Close

Bán hàng qua mạng là gì?

22-03-2016

Bán hàng qua mạng (kinh doanh online) - Hay còn gọi là thương mại điện tử - là bất kỳ loại hoạt động kinh doanh trên internet. Bất kỳ ai cũng đều có thể bắt đầu tham gia bán hàng qua mạng. Nếu bạn có một sản phẩm hoặc ý tưởng hay ho, bạn có thể tìm cách để bán hoặc trao đổi nó trên mạng

Nhân viên kinh doanh nên làm việc như thế nào cho hiệu quả?

Những tố chất cần có của 1 saleman

Tiềm năng nghề sales

Bán hàng trên mạng ( kinh doanh trực tuyến) - Còn được gọi là thương mại điện tử - Là bất kỳ loại hoạt động kinh doanh xảy ra trên internet.
Chạy một doanh nghiệp bán hàng online trên mạng có thể bao gồm việc mua - bán trên mạng và cung cấp một dịch vụ trên mạng. Một loạt các doanh nghiệp có thể được tìm thấy trên mạng, trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Bất cứ ai cũng có thể bắt đầu tham gia bán hàng online trên mạng. Nếu bạn có một sản phẩm hoặc ý tưởng độc đáo, bạn có thể tìm thấy một cách để bán hoặc trao đổi trên mạng.
Nó giống như một kinh doanh truyền thống "gạch và vữa”  trừ trường hợp văn phòng hoặc cửa hàng của bạn trực tuyến, vì vậy bạn phải quyết định như thế nào để nó thu hút khách hàng.

ban-hang-qua-mang

Doanh nghiệp kinh doanh bán hàng trên mạng có thể bán hàng ở mặt trận khác nhau (cách họ xuất hiện trên internet). Đây có thể có nhiều hình thức, chẳng hạn như:

- Các trang web
- Cửa hàng trực tuyến hoặc chợ
- Blog
- Phương tiện truyền thông xã hội - Tài khoản

 

 

Minh Hiếu - Nguồn Cách Bán Hàng Trên Mạng
Đăng ký ứng viên MyWork